Zoek

P&I is een van de verzekeringsvormen die wij onze leden bieden en dekt de risico’s verbonden aan het verschepen van goederen, grondstoffen en producten. Indien de leden aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld ladingschade, olieverontreiniging of ongelukken aan boord valt deze aansprakelijkheid onder de P & I dekking. P&I staat voor Protection and Indemnity, bescherming en schadeloosstelling.

Meer informatie

De NNPC biedt naast onze andere diensten een uitgebreide Contractuele Bemanningsverzekering. De polis is ontworpen om de contractuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten te dekken. Met een toegewijd team en een internationaal netwerk van medische specialisten en correspondenten is deze NNPC Contractuele Bemanningsverzekering uitermate geschikt voor alle verzekeringseisen die te maken hebben met uw bemanningen.

Meer informatie

Als aanvulling op de FD&D-dekking verleent de NNPC juridische bijstand op gebieden waarvoor de P&I- en Rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt. Want ook wanneer er geen FD&D-dekking bestaat, kan juridische bijstand noodzakelijk zijn. Denk aan arbeidsgeschillen met werknemers, advies op het gebied van vennootschapsrecht en contractenrecht of geschillen met scheepswerven terwijl er geen aanbouwverzekering is uitgenomen. In die gevallen kunt u een beroep doen op NNPC Rechtsbijstand.

 

Meer informatie
South America North AmericaEurope Asia Oceanic Africa + Middel

P&I is een van de verzekeringsvormen die wij onze leden bieden en dekt de risico’s verbonden aan het verschepen van goederen, grondstoffen en producten. Indien de leden aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld ladingschade, olieverontreiniging of ongelukken aan boord valt deze aansprakelijkheid onder de P & I dekking. P&I staat voor Protection and Indemnity, bescherming en schadeloosstelling.