Zoek
Ledenservice
South America North AmericaEurope Asia Oceanic Africa + Middel


LEDENSERVICE 

Op deze pagina bieden wij NNPC leden berichtgeving over onder meer:

  • nieuw verschenen NNPC publicaties
  • NNPC evenementen
  • workshops
  • informatie Statuten, Verzekeringsvoorwaarden

Mocht u informatie missen, laat het ons dan weten via het contactformulier


Vooraankondiging NNPC workshop - Bunkers

Publicatiedatum 25-02-2016
                                                                                                                                                                                                            Bunkers

In mei van dit jaar organiseert de NNPC een workshop waarin we alle facetten van bunkers willen bespreken zoals het bestellen, het ontvangen en  het monsteren/controleren van de bunkers. En wat te doen als er foute bunkers aan boord zijn geleverd. Het onderwerp zal zowel praktisch als juridisch worden toegelicht. De workshop zal 18 mei op een locatie in het Noorden en 19 mei op een locatie in het Westen van het land plaatsvinden. Uw aanmelding ontvangen wij graag via info@nnpc.nl onder vermelding van de locatie waar u deel wenst te nemen. Een uitgebreider programma van de workshop ontvangt u op een later tijdstip.


Nu beschikbaar: digitale versie Statuten en verzekeringsvoorwaarden 2016 en een overzicht van de Internationale feestdagen 2016

Publicatiedatum 01-02-2016
                                                                                                                                                                                                          omslag 2016

De Statuten en verzekeringsvoorwaarden 2016 zijn nu ook digitaal beschikbaar op de NNPC website. Om ten alle tijden op de hoogte te zijn van feestdagen en vakanties wereldwijd stellen wij onze leden een overzicht van de Internationale Feestdagen 2016 ter beschikking. Beide digitale producten zijn ook te raadplegen via het onderdeel Publicaties van deze website.

 


Vooraankondiging NNPC workshop: Het vervoer van bulkladingen met speciale aandacht voor verpappen, broei en tekorten

Publicatieatum 08-10-2015                                                                                                    
                                                                                                                                                                             Bulklading

Op 12 en 19 november zal er een workshop worden georganiseerd over alle facetten van bulkladingen. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal de workshop op 2 locaties in het land plaatsvinden. De workshop is bedoeld voor diegenen die betrokken zijn bij bulkladingen, het opstellen en gebruiken van ladingdocumenten en/of het behandelen van schades. Aanmelding kan via oosterloo@nnpc.nl voor 28 oktober a.s..Meer informatie over de inhoud en de locaties van de workshop volgt begin november.

 

Wijzigingen verzekeringsvoorwaarden

Publicatiedatum 01-07-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                          voorwaarden

Op woensdag 24 juni 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten tot de volgende wijzigingen in de Statuten, Algemene Verzekeringsvoorwaarden en Verzekerde Risico’s Klasse 1 en Klasse 2. Op de wijzigingen is onmiddellijke inwerkingtreding van toepassing voor zover deze al niet in werking waren getreden op basis van art. 13 lid 2 van de Statuten.

 

 

Voorkomen van ongelukken tijdens meren en ontmeren

Publicatiedatum 30-06-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Meren

Aan boord van schepen komen regelmatig ongelukken voor tijdens het meren en ontmeren. In deze NNPC Publicatie wordt ingegaan op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de veiligheid bij meren en ontmeren.

 

 

 

Algemene Ledenvergadering - wijziging aanvang

Publicatiedatum 15-06-2015
                                                                                                                                                                                            ALV2

De aanvang van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 24 juni a.s. ten kantore van de NNPC is vervroegd van 11.00 naar 10.00 uur. Wij verwelkomen u graag om 10.00 uur aan de Rijksstraatweg 361 in Haren, en de verwachting is dat de vergadering rond 12.00 of eerder kan worden beëindigd. Met deze aanpassing hopen wij onze leden in de gelegenheid te stellen zowel de vergadering van de NNPC in Haren, als de Ledenvergadering van de KVNR in Amersfoort om 14.00 uur bij te wonen.

 

Algemene Ledenvergadering

Puiblicatiedatum 12-05-2015
                                                                                                                                                                                              pand

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NNPC is gepland op woensdag 24 juni a.s.om 10.00 uur. We overwegen dit jaar onze leden te verwelkomen op het kantooradres aan de Rijksstraatweg 361 in Haren. Voor een goede voorbereiding van de vergadering op locatie in Haren horen wij graag voor 1 juni a.s.via oosterloo@nnpc.nl of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen nemen we een beslissing over de locatie waar de Algemene Ledenvergadering gaat plaatsvinden. We houden u op de hoogte.

 

'Zout water is voor geen enkele lading goed'

Publicatiedatum 11-05-2015
                                                                                                                                                                                        Verbond Verzekeraars

Interview met Rob Beets in de Nieuwsbrief van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond behartigt de belangen van meer dan tweehonderd verzekeraars. Dat zijn heel diverse verzekeraars, zeker sinds de fusie met de FOV. In iedere nieuwsbrief stelt het Verbond één van haar leden voor. In de Nieuwsbrief van 7 mei jl.is dat de NNPC. Lees meer.

 

NNPC Publicatie Ballastwater

voorbeeld Publicatiedatum: 8-05-2015


Er zijn de laatste tijd opvallend veel ladingschades die direct of indirect te hebben met ballastwater. Veel van deze schades hadden wellicht voorkomen kunnen worden met relatief eenvoudige maatregelen. In de publicatie Ballastwater gaan we in op deze maatregelen, waarmee we hopen de ladingschades veroorzaakt door ballastwater terug te dringen. De publicatie kan hier worden gedownload.

 

NNPC workshop Zware lading

WorkshopPublicatiedatum: 8-05-2015


Op donderdag 11 juni a.s. vindt de NNPC workshop “Zware lading” plaats. De workshop vindt in de ochtend plaats in het  Fletcher familiehotel Paterswolde en in de middag om 15.00 uur wordt de workshop gehouden in Hotel van der Valk Schiphol. Aanmelding voor deelname aan de workshop is nog steeds mogelijk. Lees meer

 

Update van de NNPC App

Publicatiedatum 8-05-2015

Sinds begin 2014 beschikt de NNPC over een NNPC App. Met deze App kunt u informatie ontvangen over updates op de NNPC website. De App beschikt nu ook over de lijst met de door de NNPC meest geraadpleegde Nederlandse en buitenlandse correspondenten. Heeft u een Android of Apple telefoon dan kunt u de NNPC App gratis downloaden via onderstaande links van de PlayStore en AppStore.

android link   link apple