Zoek
NNPC Nieuws

23-11-2017Jaargang 2017 - Catalonië: nieuwe belasting op de uitstoot van schepen

South America North AmericaEurope Asia Oceanic Africa + Middel

Door de regering van Catalonië is in augustus 2017 (Catalan Law 16/2017) een nieuwe wet op het gebied van klimaatverandering goedgekeurd om klimaatverandering tegen te gaan in diverse sectoren en industrieën door de invoering van belasting op milieuverontreinigende activiteiten, met het doel emissies terug te dringen. De wet treedt in 2019 in werking.

De wet is van toepassing op schepen die langer zijn dan 24 meter en introduceert een nieuwe milieubelasting gebaseerd op de hoeveelheid uitgestoten stikstofoxide tijdens het afmeren en verblijf in Catalaanse havens. De uitstoot wordt berekend conform de methoden die zijn vastgesteld door het Europees Milieuagentschap (EEA) en door gebruik te maken van de standaard emissiefactoren zoals goedgekeurd door de EEA. die. Het exacte bedrag van de belasting moet nog worden vastgesteld, maar de verwachting is dat dit ongeveer EUR 1.000,- per ton uitgestoten stikstofoxide (EUR 1.000 / tNOx) wordt.

Het is vooralsnog niet duidelijk welke partij deze nieuwe belasting zal moeten betalen maar wij adviseren onze leden om in hun bevrachtingsovereenkomst een passende clausule op te nemen zodat contractueel vaststaat of reder of bevrachter dergelijke milieuheffingen betalen.

 

 


Nieuwsarchief