Zoek
NNPC Nieuws

12-10-2017Jaargang 2017 - Chinese emissie controle gebieden (update)

South America North AmericaEurope Asia Oceanic Africa + Middel

Wij verwijzen naar nieuwsbrief 8 van 6 april 2017 omtrent de verplichtingen voor schepen om brandstof met minder zwavelgehalte (0,5% of minder wanneer in de ligplaats) te gebruiken in alle Chinese havens binnen het Zhejiang emissie controle gebied (ECA). Aangekondigd is dat deze verplichting uitgebreid is tot alle havens binnen het nabijgelegen Jiangsu ECA, dat zich bevindt ten noorden van het Zhejiang ECA. Qua geografische bereik waar de nieuwe beperkingen van toepassing zijn bevat het Jiangsu ECA zowel het zeegebied van de provincie Jiangsu als de binnenlandse wateren onder de administratieve jurisdictie van acht steden, namelijk Nanjing, Zhenjiang, Yangzhou, Taizhou, Nantong, Changzhou, Wuxi en Suzhou.

De beperking is sinds 1 september 2017 van kracht en nu dat voor beide ECA’s geldt zijn deze nieuwe limieten feitelijk van toepassing voor alle havens in het Yangtze River Delta ECA. Dus alle schepen die aanmeren in elke haven binnen de bovengenoemde gebieden moeten brandstof gebruiken met een zwavelgehalte van minder dan 5000 mg/Kg met uitzondering van respectievelijk één uur na en één uur vóór vertrek; ook is er een uitzondering voor schepen of vaartuigen die voor militaire of sportieve doeleinden gebruikt worden, en voor vissersboten. Aan de andere kant zijn binnenvaart schepen en zeevarende binnenschepen verplicht om dieselolie te gebruiken die aan de GB 252 standard voldoet, en is het deze schepen verboden om restolie of zware olie te gebruiken.


Nieuwsarchief