Zoek
NNPC Nieuws

14-08-2017Jaargang 2017 - BIMCO Supplytime 2017

South America North AmericaEurope Asia Oceanic Africa + Middel

Op 6 Juni 2017 heeft BIMCO de nieuwe SUPPLYTIME 2017 geïntroduceerd als herziening van de oudere 2005 versie. Bimco heeft twee jaar gewerkt aan het document, dat gemaakt is voor het charteren van off-shore support schepen, actief in de olie- en gas industrie. Het doel van de herziening was om een betere balans te vinden tussen de belangen van eigenaren en bevrachters om zo aantrekkelijker te worden voor een bredere groep van bevrachters, de knock-for-knock bepaling te versterken, het contract te moderniseren om de huidige praktijken in de offshore industrie te weerspiegelen, en om het taalgebruik duidelijker te maken zodat het contract ook voor hen die niet van huis uit Engels spreken makkelijker te begrijpen is.
    
Van belang is de verduidelijking en verbreding van de “groep” definities teneinde duidelijk te maken dat het knock-for-knock regime geldt voor alle betrokkenen. De groep van bevrachters omvat nu charterers’ klanten en filialen, zakenpartners en (sub-)contractanten van elk niveau. Onder het knock-for-knock regime is behalve gevolgschade ook directe schade uitgesloten. De meeste uitzonderingen op het knock-for-knock regime zijn verwijderd, zoals het hanteren van gevaarlijke en riskante lading en de levering van ongeschikte brandstof. Het risico van schade aan de motor veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte brandstof ligt daarmee bij de eigenaar van het schip.

De verplichting om de bevrachters als “co-insured” te noemen, als ze daar om vragen, blijft; Een herziene clausule 17c vereist dat bevrachters er voor zorgen dat hun verzekeraars afstand doen van subrogatierechten tegen de eigenaar van het schip voor zover het aansprakelijkheden betreft waarvoor onder het contract de verantwoordelijkheid ligt bij de bevrachters.

Andere wijzigingen in Supplytime 2017 betreffen o.a. vroegtijdige beëindiging, opschorten van het leveren van diensten, bepalingen omtrent berichtgeving, datum van beëindiging, mobilisatie vergoeding, brandstof, opleggen en verontreiniging.


Nieuwsarchief